Nhảy đến nội dung

Bỏ Phiếu

Lựa Chọn Bỏ Phiếu

Nhiều Sự Chọn Lựa Hơn. Nhiều Cách Hơn.

Trung Tâm Bầu Cử có nghĩa là nhiều sự lựa chọn hơn cho cử tri. Bầu cử không còn là sự kiện một ngày. Việc bỏ phiếu bắt đầu một tháng trước bất kỳ ngày bầu cử nào khi mà mỗi cử tri sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Hãy tận dụng các lựa chọn sẵn có khác để tránh sự tắc nghẽn – từ việc bầu phiếu tại nhà, lái xe ngang qua để bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, các lựa chọn đích thân đến bỏ phiếu, gửi trả phiếu bầu qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, hoặc đích thân giao phiếu bầu của quý vị đến cho chúng tôi – sự lựa chọn là của quý vị.

Bỏ Phiếu ở Bất Kỳ Nơi Nào

Giờ đây quý vị có thể bỏ phiếu ở bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các Trung Tâm Bầu Cử. Hãy xác định vị trí một Trung Tâm Bầu Cử bên dưới.

Bầu Phiếu tại Nhà

Với Trung Tâm Bầu Cử, tất cả cử tri đã ghi danh trong Quận Orange sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Quý vị muốn chọn đích thân đến bỏ phiếu? Không thành vấn đề! Hãy đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào để đích thân bầu phiếu của quý vị .

Thùng Đựng Phiếu Bầu

Thùng đựng phiếu bầu là một cách rất tốt để giao lá phiếu của quý vị đến chúng tôi mà không phải ghé vào một Trung Tâm Bầu Cử. Hãy bấm vào đây để xem danh sách của các thùng đựng phiếu bầu. Hãy xác định vị trí của một thùng đựng phiếu bầu bên dưới .

Thông Tin Bầu Cử Hiện Tại

Kết Quả Bầu Cử Hiện Tại

Thông Tin Bầu Cử Hiện Tại

Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri

Cách mới để bỏ phiếu ở OC

Tất cả là về sự thuận tiện và các chọn lựa.

Hãy nghĩ về Trung Tâm Bầu Cử như là một địa điểm mà quý vị có thể giải quyết tất cả mọi điều liên quan đến việc bỏ phiếu. Không giống như các sự lựa chọn bỏ phiếu truyền thống, Trung Tâm Bầu Cử không những giúp cho quý vị bỏ phiếu, mà còn giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến việc ghi danh cử tri, ghi danh để bầu cử, nhận phiếu bầu thay thế, và cung cấp sự hỗ trợ tổng quát trong 11 ngày, không phải một ngày. Thêm vào đó, việc đăng ký điện tử sẽ bảo mật hơn và quy trình được thực hiện nhanh chóng hơn - tiết kiệm được thời gian quý báu của quý vị.

Các Lựa Chọn Gửi Lại Phiếu Bầu

Đem Đến Trung Tâm Bầu Cử

Hãy tìm một trung tâm bầu cử gần với quý vị để đem phiếu bầu của quý vị đến.

Thùng Đựng Phiếu Bầu

Hãy tìm một trong các địa điểm thùng đựng phiếu bầu của chúng tôi để giao lá phiếu của quý vị bằng cách bấm vào đây.

USPS

Hãy tìm hiểu cách để gửi phiếu bầu của quý vị qua bưu điện USPS.

Dịch Vụ cho Cử Tri Khuyết Tật

Bỏ phiếu độc lập. Bỏ phiếu bảo mật.

Sở Ghi Danh Cử Tri cam kết hỗ trợ cho cử tri khuyết tật để có được trải nghiệm bỏ phiếu thành công. Hãy tìm hiểu về các công cụ có sẵn cho một trải nghiệm bỏ phiếu độc lập và bảo mật.

Câu Hỏi Thường Gặp

Quý vị vẫn có câu hỏi? Chúng tôi ở đây để trợ giúp. Hãy xem danh sách FAQ mở rộng của chúng tôi bằng cách bấm vào nút Tìm Hiểu Thêm.


Câu Hỏi Thường Gặp

  • Tôi có thể yêu cầu một lá phiếu Bầu-qua-Thư bằng cách nào?
  • Tôi có thể lấy phiếu bầu thay thế bằng cách nào?
  • Tôi có thể bỏ phiếu ở đâu?
  • Làm thế nào mà tôi có thể xác nhận rằng phiếu bầu của tôi đã được đếm?