Nhảy đến nội dung

Các Địa Điểm Bỏ Phiếu và Gửi Trả Phiếu Bầu Theo Mỗi Cuộc Bầu Cử

Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một Năm 2020

Tìm một địa điểm gần với quý vị ►

Xem danh sách các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử (đến bỏ phiếu trực tiếp và gửi trả phiếu bầu trực tiếp) ►

Xem Thời Gian Chờ tại Trung Tâm Bầu Cử ►

Xem danh sách các địa điểm Thùng Đựng Phiếu Bầu Bảo Mật ►

 

Giờ Làm Việc của Trung Tâm Bầu Cử

  • Thứ Sáu, 10/30/20: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ Bảy, 10/31/20: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Chủ Nhật, 11/1/20: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ Hai, 11/2/20: 8 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ Ba, 11/3/20: 7 giờ sáng - 8 giờ tối

  •