Chuẩn Bị cho Ngày Bầu Cử

Trong khi bầu cử tiếp tục tiến triển quý vị sẽ tìm thấy nhiều cách khác nhau để bỏ phiếu của quý vị trong Quận Orange. Chúng tôi lấy làm kiêu hãnh trong việc làm bầu cử đơn giản và thú vị. Quý vị sẽ tìm thấy câu trả lời và đáp án cho những thắc mắc của quý vị qua những phần bầu cử trực giác của chúng tôi mà sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho một kinh nghiệm bầu cử nhanh chóng, dễ dàng và có hiệu quả.


Ước Tính Thời Gian Chờ tại Phòng Phiếu
Chúng tôi đã phân tích dữ kiện tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử để cung cấp con số ước tính của thời gian quý vị phải chờ trong những lúc bận rộn nhất khi đến bầu cử.
Tìm hiểu thêm về thời gian chờ được ước tính ►


Mẹo Vặt cho Cử Tri
Chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị một số mẹo vặt dành cho cử tri — tất cả mọi thứ từ việc xếp hàng đến bãi đỗ xe. Hãy chuẩn bị cho sự tắt nghẽn có thể xảy ra trong Ngày Bầu Cử.
Hãy xem các mẹo vặt dành cho cử tri ►