Nhảy đến nội dung
Việc Sử Dụng các Thùng Đựng Phiếu Bầu Chính Thức của Quận

Nghiêm cấm việc sử dụng các thùng đựng phiếu bầu không chính thức - việc thu nhận phiếu bầu của bên thứ ba thì được cho phép, nhưng cử tri phải chỉ định một người khác thay mặt cho họ để gửi trả phiếu bầu.

SANTA ANA – Ngày 12 Tháng Mười, 2020 – Gần đây có những báo cáo về việc các nhóm quảng bá về những thùng đựng phiếu bầu không chính thức là các thùng đựng phiếu không có liên quan đến các cuộc bầu cử của Quận Orange, CA. Trong một số trường hợp, họ quảng bá những thùng đựng phiếu này là "chính thức" hoặc "bảo mật.” Luật tiểu bang nghiêm cấm việc sử dụng các thùng đựng phiếu bầu không chính thức, không được cho phép.

Các cử tri muốn gửi trả phiếu bầu của họ chỉ nên sử dụng những thùng đựng phiếu bầu chính thức của quận. Các thùng đựng phiếu bầu chính thức rất dễ nhận diện, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo mật, và có in hình biểu tượng Bầu Cử chính thức của Quận Orange và con dấu của Quận Orange. 

Trích lời ông Neal Kelley Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri:
“Một trong những vai trò quan trọng của tôi là giám đốc điều hành bầu cử chính thức của Quận Orange là cung cấp các sự lựa chọn cho cử tri – trên thực tế thì hàng chục nghìn cử tri đã tận dụng các thùng đựng phiếu bầu của chúng tôi trong những ngày gần đây.” Ông nói tiếp, “Điều quan trọng cho các nhóm, hoặc các cá nhân, là họ phải hiểu rằng cố tình quảng bá hoặc lắp đặt các thùng đựng phiếu bầu không chính thức là vi phạm pháp luật của tiểu bang. Các cử tri có thể liên hệ với văn phòng của tôi ở số 714-567-7600 để báo cáo bất kỳ mối quan tâm nào.”

Địa điểm của các thùng đựng phiếu bầu chính thức của Quận Orange có thể được tìm thấy tại ocvote.com/options.

Các mẹo vặt cho Cử Tri:

Để xem hình ảnh của một thùng đựng phiếu bầu chính thức của Quận Orange hãy bấm vào đây.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.6 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.