Nhảy đến nội dung
Gia hạn Thời Gian Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Năm 2020

Khi viên chức đương nhiệm không lập hồ sơ tái tranh cử, thời hạn lập hồ sơ của ứng cử viên được gia hạn.

SANTA ANA, CA – Sở Ghi Danh Cử Tri đã thông báo trong hôm nay rằng thời hạn đề cử đã được kéo dài đến 5:00 giờ chiều. vào Ngày 12 Tháng Tám, 2020 đối với (các) chức vụ được liệt kê dưới đây do (các) đương nhiệm không nộp Hồ Sơ Đề Cử vào hạn chót Ngày 7 Tháng Tám, 2020.

Bất kỳ người nào hội đủ điều kiện, ngoài người đương nhiệm, hiện có thể nộp Hồ sơ Đề Cử cho đến 5:00 giờ chiều vào Ngày 12 Tháng Tám, 2020 tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, California. 

Giờ làm việc là:
8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Sở Ghi Danh Cử Tri theo số 714-567-7600 và liên hệ ban “Dịch vụ Ứng Cử Viên và Cử Tri”.

CÁC CHỨC VỤ TRANH CỬ ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN VIỆC LẬP HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN:

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago, Ủy Viên Quản Trị Khu 5
Khu Cao Đẳng Cộng Đồng Rancho Santiago, Ủy Viên Quản Trị Khu 7
Khu Cao đẳng Cộng Đồng Phía Nam Quận Orange, Ủy Viên Quản Trị Khu 1
Học khu Thống nhất Brea Olinda, Ủy Viên Quản Trị Khu 2
Học khu Thống nhất Capistrano, Ủy Viên Quản Trị Khu 3
Học khu Thống nhất Irvine, Ủy Viên Quản Trị Khu 3
Học khu Thống nhất Laguna Beach
Học Khu Thống Nhất Los Alamitos, Ủy Viên Quản Trị Khu 2
Học khu Thống Nhất Newport-Mesa, Ủy Viên Quản Trị Khu 3
Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa, Ủy Viên Quản Trị Khu 6
Học khu Thống nhất Placentia-Yorba Linda, Ủy Viên Quản Trị Khu 3
Học Khu Trung Học Hiệp Đoàn Fullerton, Ủy Viên Quản Trị Khu 3
Học Khu Centralia, Ủy Viên Quản Trị Khu 4
Học Khu Fullerton, Ủy Viên Quản Trị Khu 5
Học Khu Thành phố La Habra, Trọn Nhiệm Kỳ
Học Khu Thành phố La Habra, Nhiệm Kỳ Ngắn hạn
Học Khu Westminster, Ủy Viên Quản Trị Khu 4
Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Vịnh Capistrano
Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoor, Trọn Nhiệm Kỳ
Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoor, Nhiệm Kỳ Ngắn hạn
Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Three Bay Arch
Khu Công Viên và Giải Trí    Silverado-Modjeska
Sở Vệ Sinh Sunset Beach, Nhiệm Kỳ Ngắn hạn
Khu Bảo Vệ Hệ Thống Thoát Nước Mưa Surfside Colony
Khu Thủy Cục Moulton Niguel
Khu Thủy Cục Cống Rãnh Khu Vực Rossmoor / Los Alamitos, Nhiệm Kỳ Ngắn hạn
Khu Thủy Cục Yorba Linda
Khu Thủy Cục Thành Phố của O.C., Phân Khu 4
Khu Thư Viện Placentia
Khu Phòng Giảm Nguy Cơ Địa chất Santiago, Trọn Nhiệm Kỳ
 

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.8 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
[email protected]

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.