Thông Tin về Tiếp Ngoại Cộng Đồng

Person playing guitarCam Kết Cộng Đồng
Chúng tôi nỗ lực tân tiến việc tiếp ngoại và cam kết cộng đồng của chúng tôi ở khắp Quận Orange. Với mỗi bước trên đường sự tận tâm trong việc cam kết cử tri trong những cách mới và đặc biệt làm chắc chắn rằng mọi người sẽ nhận thấy tiến trình bầu cử và những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Vào xem những chương trình cam kết cộng đồng của chúng tôi ►


CEWNhóm Cộng Đồng Bầu Cử Làm Việc (CEW)
Nhóm CEW của Quận Orange là một ủy ban cố vấn gồm có những tình nguyện viên từ cộng đồng mà giúp cung cấp ý kiến cho Sở Ghi Danh Cử Tri về bầu cử thiểu số, tiếp cận bầu cử cho những người khuyết tật và tiến trình bầu cử tổng quát.
Tìm hiểu thêm về Nhóm Cộng Đồng Bầu Cử Làm Việc ►StudentsChương Trình Bầu Cử MyBallot của Học Sinh
Chương trình đọc đáo được giải thưởng của chúng tôi có 3 phần gồm cả những bài học trong lớp về lịch sử của bầu cử, tạo ra những lá phiếu và kiểm điểm lá phiếu. Sinh viên và giáo viên xem chương trình này là một cách tốt nhất cho học sinh để học về bầu cử.
Tìm hiểu làm sao trường của quý vị có thể tham gia vào MyBallot ►


Man with light bulbNhững Câu Hỏi Thường Được Gặp về Việc Tiếp Ngoại Cộng Đồng
Chúng tôi đã thành lập một cơ sở toàn diện của câu hỏi và câu trả lời cho những thắc mắc của quý vị về bầu cử. Chúng tôi đã cách mạng hóa kinh nghiệm bầu cử bằng dựng nên một cơ sở kiến thức bầu cử - có một câu hỏi, nhận câu trả lời.
Vào xem những câu hỏi thường được gặp ►