Ghi Danh Bầu Cử, hoặc Đổi Tên, Địa Chỉ hay Chính Đảng của Quý Vị

 

Bây giờ quý vị có thể ghi danh bầu cử trên mạng. Để ghi danh, xin hãy theo những trang ghi danh cử tri, bằng cách bấm vào đây. Thủ tục được hoàn tất trên trang mạng của Tổng Thư Ký California, nơi mà quý vị sẽ được hỏi cung cấp số bằng lái xe của quý vị và bốn số cuối của số an sinh xã hội của quý vị. Quý vị cũng có thể dùng dịch vụ này để làm bất cứ sự thay đổi nào trong hồ sơ ghi danh của quý vị (như thay đổi địa chỉ, tên và/hoặc chính đảng của quý vị).

Xin lưu ý: Cho phép ít nhất là 48 tiếng để tiến hành những đơn xin trên mạng. Việc ghi danh không phải là một tiến trình làm ngay lập tức và đòi hỏi sự xem xét riêng biệt. Xin làm chắc chắn rằng tất cả chi tiết được điền vào đúng.

Bấm vào đây để ghi danh bầu cử hoặc làm những thay đổi trên mạng ►