MilitaryTình Trạng Ghi Danh Cử Tri Hải Ngoại

Dùng trang này, quý vị có thể xem tình trạng cử tri quân nhân hoặc công dân đang sống tại hải ngoại, làm đảm bảo địa chỉ email của quý vị, tải xuống lá phiếu, và ghi danh là cử tri quân nhân hoặc công dân đang sống tại hải ngoại.
Nếu quý vị đã chưa bao giờ ghi danh trước đây, và không cần kiểm tình trạng ghi danh của quý vị, xin bấm vào đây để ghi danh là cử tri quân nhân hoặc công dân đang sống tại hải ngoại.