Trung Tâm Bầu Cử - Bầu Cử Sớm - Địa Điểm Hoàn Trả Lá Phiếu

Thời Giờ của Trung Tâm Dịch Vụ Bầu Cử

Ngày 26 Tháng Năm–Ngày 1 Tháng Sáu, 8:00 giờ sáng–5:00 giờ tối
Ngày 2 Tháng Sáu–Ngày 4 Tháng Sáu, 7:00 giờ sáng–8:00 giờ tối

Các Dịch Vụ được cung ứng tại Trung Tâm Bầu Cử Trước Ngày Bầu Cử

Lái xe qua để hoàn trả phiếu (tại vài địa điểm) · Hoàn trả phiếu bầu-bằng-thư an toàn · Trực tiếp bầu cử tại phòng phiếu · Xin phiếu thay thế · Giúp đỡ cử tri

Các Địa Điểm

Costa Mesa Senior Center
695 W. 19th Street
Costa Mesa, CA 92627
Thứ Bảy, ngày 26 tháng Năm, 2018 đến Thứ Hai, ngày 4 tháng Sáu
Tọa lạc trong Phòng Họp 101 trong Trung Tâm Cao Niên. Bãi đỗ xe tọa lạc ở phía trước Trung Tâm Cao Niên.

Fullerton Community Center (Chỗ lái xe qua để trả phiếu)
340 W. Commonwealth Avenue
Fullerton, CA 92832
Thứ Bảy, ngày 26 tháng Năm, 2018 đến Thứ Hai, ngày 4 tháng Sáu
Tọa lạc trong Phòng Hội Đồng. Bãi đỗ xe tọa lạc ở phía sau trung tâm cộng đồng.


Irvine Civic Center (Chỗ lái xe qua để trả phiếu)
1 Civic Center Plaza
Irvine, CA 92606
Thứ Bảy, ngày 26 tháng Năm, 2018 đến Thứ Hai, ngày 4 tháng Sáu
Tọa lạc trong Phòng CTC gần bên quầy tiếp tân Tòa Thị Chánh ở tầng thứ nhất. Bãi đỗ xe tọa lạc ở phía trước Tòa Thị Chánh.

Mission Viejo City Hall (Chỗ lái xe qua để trả phiếu)
200 Civic Center
Mission Viejo, CA 92691
Thứ Bảy, ngày 26 tháng Năm, 2018 đến Thứ Hai, ngày 4 tháng Sáu
Tọa lạc ở trong Phòng Hội Đồng của Tòa Thị Chánh. Bãi đỗ xe tọa lạc ở phía trước Tòa Thị Chánh.

Văn Phòng của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
1300 S. Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705
Thứ Bảy, ngày 26 tháng Năm, 2018 đến Thứ Hai, ngày 4 tháng Sáu
Tọa lạc trong Tòa Nhà C, ở trong lối vào chính và nằm ở bên trái. Có sẵn bãi đỗ xe cho khách trước tòa nhà.


 

Trung Tâm Dịch Vụ Bầu Cử Pop-Up (Di Động)

Các Địa Điểm

Santa Ana Civic Center
20 Civic Center Plaza
Santa Ana, CA 92701
Thứ Sáu, ngày 25 tháng Năm, 2018, 7:00 giờ sáng-6:00 giờ tối 
Tọa lạc ở ngoài Tòa Thị Chánh gần Plaza of the Flags.

Segerstrom Center for the Arts
600 Town Center Dr.
Costa Mesa, CA 92626
Thứ Bảy, ngày 26 tháng Năm, 2018, 11:00 giờ sáng-7:00 giờ tối
Tọa lạc trong Argosy Plaza.

University of California Irvine
Aldrich Hall
Irvine, CA 92697
Thứ Ba, ngày 29 tháng Năm, 2018, 7:00 giờ sáng-8:00 giờ tối
Tọa lạc ở trước Aldrich Hall giữa các cột cờ.