Ghi Danh Bầu Cử, hoặc Đổi Tên, Địa Chỉ hay Chính Đảng của Quý Vị

 

Bây giờ quý vị có thể ghi danh bầu cử trên mạng. Để ghi danh, xin hãy theo những trang ghi danh cử tri bằng cách bấm vào đây. Thủ tục sẽ được hoàn tất trên trang mạng của Tổng Thư Ký California, nơi mà quý vị sẽ cần cung cấp số bằng lái xe của quý vị và bốn số cuối của số an sinh xã hội của quý vị. Quý vị cũng có thể dùng dịch vụ này để làm bất cứ sự thay đổi nào trong hồ sơ ghi danh của quý vị (như thay đổi địa chỉ, tên và/hoặc chính đảng của quý vị).

Xin lưu ý: Cho phép ít nhất là 48 tiếng để tiến hành những đơn xin trên mạng. Việc ghi danh không phải là một tiến trình cấp bách và cần sự xem xét riêng biệt. Xin bảo đảm rằng tất cả chi tiết được điền vào đúng.

Bấm vào đây để ghi danh bầu cử hoặc làm những thay đổi trên mạng ►

  

Xin lưu ý: Ngày hạn cuối để ghi danh bầu cử cho Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Lake Forest vào ngày 18 tháng Mười Hai, 2018 là ngày 18 tháng Mười Hai, 2017. Để tìm hiểu thêm về ghi danh cử tri có điều kiện sau thời hạn ghi danh, xin bấm vào đây.