Nhảy đến nội dung

Tờ Khai cho Phiếu Bầu Không Ký Tên

Tờ Khai cho Phiếu Bầu Không Ký Tên

 


QUAN TRỌNG: Hãy đọc kỹ những hướng dẫn này trước khi hoàn tất tờ khai.
Không tuân thủ theo các hướng dẫn này có thể gây ra việc phiếu bầu của quý vị không được đếm.

1. Để đảm bảo phiếu bầu-qua-thư của quý vị sẽ được đếm, tờ khai của quý vị phải được hoàn tất và gửi trả lại trong thời gian sớm nhất có thể để tờ khai đó được chuyển đến viên chức bầu cử của quận nơi mà khu bầu cử của quý vị tọa lạc không trễ hơn 5:00 giờ chiều của ngày thứ tám sau cuộc bầu cử.

2. Quý vị phải ký tên của mình trên dòng kẻ phía trên (phần Chữ Ký của Cử Tri).

3. Đặt tờ khai vào trong phong bì có địa chỉ gửi đến Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300 S. Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705. Hãy chắn chắn có đủ bưu phí nếu gửi qua bưu điện và có địa chỉ chính xác của viên chức bầu cử.

4. Thay vào đó, quý vị có thể nộp tờ khai đã hoàn tất của mình bằng cách gửi fax đến Sở Ghi Danh Cử Tri tại số 714-567-7644, hoặc nộp tờ khai đã hoàn tất của quý vị đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange trước khi đóng cửa phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử.

5. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng gọi văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tại số (714) 567-7600.

 

Họ và tên:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành Phố:
Zip code: