Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Yorba Linda 2014

Kết Quả Bầu Cử và Những Bản Báo Cáo 
Xem kết quả bầu cử trong thơi gian thực, những bản báo cáo khu bầu cử cặn kẽ, theo dõi kết qua bầu cử vừa vào từ phòng phiếu, xem truyền hình trực tiếp từ webcam của những lá phiếu được đếm kiểm, và thêm nữa.  

Xem kết quả và bản báo cáo của cuộc bầu cử Yorba Linda ►

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa
Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng. Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch trình bầu cử của ngày 7 tháng Mười, 2014 ►

Bỏ Phiếu Bầu-bằng-Thư
Phần bầu-bằng-thư của chúng tôi cung cấp thông tin về làm sao xin lá phiếu, hướng dẫn để bỏ phiếu và làm sao hoàn trả lá phiếu của quý vị. Rất an toàn và dễ dàng để bỏ phiếu bầu-bằng-thư.

Tìm hiểu thêm về việc bầu bằng thư ►

Số liệu phiếu bầu-bằng-thư được gửi ra hàng ngày ►

Số liệu phiếu bầu-bằng-thư dược hoàn trả hàng ngày ►

Thông Tin Quan Trọng về Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Yorba Linda 
Khi bấm vào link bên dưới, quý vị có thể xem các chi tiết đước in trên lá phiếu, cũng như là các câu hỏi.

Tìm hiểu thêm về lá phiếu ►

Những Văn Bản Pháp Luật Quan Trọng cho Kỳ Bầu Cử Sắp Đến
Tìm những văn bản pháp luật như bản thông báo bầu cử, việc rút ngẫu nhiên và sự luân phiên lá phiếu.

Xem những tài liệu luật pháp cho kỳ bầu cử sắp đến ►

Tìm Phòng Phiếu của Quý Vị
Nếu quý vị chọn bầu tại phòng phiếu địa phương, quý vị có thể nhanh chóng tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị bằng cách sử dụng đơn của chúng tôi. Bằng cách điền vào chi tiết địa chỉ của quý vị chúng tôi sẽ cung cấp quý vị địa điểm phòng phiếu của quý vị cũng như tập phiếu bầu mẫu của quý vị.

Tìm phòng phiếu của quý vị ►

Thông Tin về Tập Phiếu Bầu Mẫu của Quý Vị
Nếu quý vị chọn bầu tại phòng phiếu địa phương, quý vị có thể nhanh chóng tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị bằng cách sử dụng đơn của chúng tôi. Bằng cách điền vào chi tiết địa chỉ của quý vị chúng tôi sẽ cung cấp quý vị địa điểm phòng phiếu của quý vị cũng như tập phiếu bầu mẫu của quý vị.

Xem tập phiếu bầu mẫu của quý vị ►