Có Những Gì trên Lá Phiếu của Cuộc Tổng Tuyển Cử vào Tháng Mười Một 2014

 

 

CỬ TRI ĐỀ CỬ 

Dân Biểu trong Quốc Hội

 • Địa Hạt 38 
 • Địa Hạt 39
 • Địa Hạt 45
 • Địa Hạt 46
 • Địa Hạt 47
 • Địa Hạt 48
 • Địa Hạt 49

 

Viên Chức Hiến Pháp Tiểu Bang

Thống Đốc 

Phó Thống Đốc 

Tổng Thư Ký Tiểu Bang 

Kiểm Soát Viên   

Thủ Quỹ 

Bộ Trưởng Tư Pháp 

Ủy Viên Đặc Trách Bảo Hiểm

Thành Viên, Hội Đồng Bình Quân Sinh Hoạt Tiểu Bang, Địa Hạt 4  

 

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang

 • Địa Hạt 32
 • Địa Hạt 34
 • Địa Hạt 36   

 

 

Thành Viên của Hạ Viện

 • Địa Hạt 55
 • Địa Hạt 65
 • Địa Hạt 68
 • Địa Hạt 69  
 • Địa Hạt 72 
 • Địa Hạt 73 
 • Địa Hạt 74

KHÔNG THEO ĐẢNG

Trường Học - Tiểu Bang

Giám Đốc Học Chánh Công Huấn

Tư Pháp - Tiểu Bang

Thẩm Phán Tòa Thượng Thẩm Văn Phòng Số 14

 

Trường Học - Địa Phương

Khu Cộng Đồng Đại Học Coast Chưởng Quản Khu 5

Khu Cộng Đồng Đại Học Rancho Santiago Chưởng Quản Khu 4

Khu Cộng Đồng Đại Học Phía Nam Quận Orange Chưởng Quản Khu 4

Khu Học Chánh Thống Nhất Brea Olinda 

Khu Học Chánh Thống Nhất Capistrano, Chưởng Quản Khu 4

Khu Học Chánh Thống Nhất Capistrano, Chưởng Quản Khu 6

Khu Học Chánh Thống Nhất Capistrano, Chưởng Quản Khu 7

Khu Học Chánh Thống Nhất Irvine

Khu Học Chánh Thống Nhất Laguna Beach

Khu Học Chánh Thống Nhất Los Alamitos 

Khu Học Chánh Thống Nhất Newport-Mesa Chưởng Quản Khu 2, Toàn Nhiệm

Khu Học Chánh Thống Nhất Newport-Mesa Chưởng Quản Khu 7, Toàn Nhiệm

Khu Học Chánh Thống Nhất Newport-Mesa Chưởng Quản Khu 1, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Khu Học Chánh Thống Nhất Orange Unified Chưởng Quản Khu 4

Khu Học Chánh Thống Nhất Orange Unified Chưởng Quản Khu 5

Khu Học Chánh Thống Nhất Orange Unified Chưởng Quản Khu 7

Khu Học Chánh Thống Nhất Placentia-Yorba Linda

Khu Học Chánh Thống Nhất Saddleback Valley

Khu Học Chánh Thống Nhất Santa Ana

Khu Học Chánh Thống Nhất Tustin

Khu Học Chánh Liên Hiệp Anaheim, Chưởng Quản Khu 1

Khu Học Chánh Liên Hiệp AnaheimChưởng Quản Khu 2

Khu Học Chánh Hiệp Hội Liên Kết Fullerton

Khu Học Chánh Liên Hiệp Huntington Beach

Khu Học Chánh Thành Phố Anaheim 

Khu Học Chánh Centralia 

Khu Học Chánh Cypress

Khu Học Chánh Fountain Valley

Khu Học Chánh Thành Phố Huntington Beach

Khu Học Chánh Thành Phố La Habra

Khu Học Chánh Magnolia

Khu Học Chánh Ocean View 

Khu Học Chánh Savanna

Khu Học Chánh Westminster

 

Giám Sát Viên Quận

Giám Sát Viên Địa Hạt 2  

Giám Sát Viên Địa Hạt 5      

 

Viên Chức Quận

Thẩm Định Viên 

 

Viên Chức Đặc Khu

Khu Dịch Vụ Cộng Đồng Rossmoor

Khu Thủy Cục Serrano Ban 1

Khu Giải Trí và Công Viên Silverado-Modjeska, Toàn Nhiệm

Khu Giải Trí và Công Viên Silverado-Modjeska, Nhiệm Kỳ Ngắn Hạn

Khu Vệ Sinh Costa Mesa

Khu Thủy Cục Irvine Ranch

Khu Thủy Cục Moulton Niguel, Ban 4

Khu Thủy Cục Santa Margarita

Khu Thủy Cục East O.C. Water Dist 

Khu Thủy Cục Mesa Water Dist  Div. 4

Khu Thủy Cục Quận Orange Ban 1

Khu Thủy Cục Quận Orange Ban 5

Khu Thủy Cục Quận Orange Ban 7

Khu Thủy Cục South Coast 

Khu Thủy Cục Thành Phố của Quận Orange Ban 1

Khu Thủy Cục Thành Phố của Quận Orange Ban 5

Khu Thư Viện Buena Park

 

ERROR: Content Element with uid "12425" and type "page_php_content_pi1" has no rendering definition!

City Offices

City of Aliso Viejo, Member, City Council

City of Anaheim, Mayor

City of Anaheim, Member, City Council

City of Brea, Member, City Council

City of Buena Park, Member, City Council

City of Costa Mesa, Member, City Council

City of Cypress, Member, City Council

City of Dana Point, Member, City Council

City of Fountain Valley, Member, City Council

City of Fullerton, Member, City Council

City of Garden Grove, Mayor

City of Garden Grove, Member, City Council

City of Huntington Beach, Member, City Council

City of Huntington Beach, City Attorney

City of Irvine, Mayor

City of Irvine, Member, City Council

City of Laguna Beach, Member, City Council

City of Laguna Niguel, Member, City Council

City of Laguna Woods, Member, City Council

City of Lake Forest, Member, City Council

City of La Palma, Member, City Council

City of Mission Viejo, Member, City Council

City of Newport Beach, City Council, District 1

City of Newport Beach, City Council, District 3

City of Newport Beach, City Council, District 4

City of Newport Beach, City Council, District 6

City of Orange, Mayor

City of Orange, Member, City Council

City of Placentia, Member, City Council

City of Placentia, City Clerk

Rancho Santa Margarita, Member, City Council

City of San Clemente, Member, City Council

San Juan Capistrano, Member, City Council

City of Santa Ana, Mayor

City of Santa Ana, City Council, Ward 2

City of Santa Ana, City Council, Ward 4

City of Santa Ana, City Council, Ward 6

City of Seal Beach, City Council, Dist 1

City of Seal Beach, City Council, Dist 3

City of Seal Beach, City Council, Dist 5

City of Stanton, Member, City Council

City of Tustin, Member, City Council

City of Villa Park, Member, City Council

City of Westminster, Mayor

City of Westminster, Member, City Council

City of Yorba Linda, Member, City Council