Thông Tin về Cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng Mười Một 2014

 

Những Ngày Tháng, Thời Hạn và Thêm Nữa
Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng. Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Xem lịch trình bầu cử của ngày 4 tháng Mười Một, 2014 ►

Bỏ Phiếu Bầu-bằng-Thư Được Thực Hiện Dễ Dàng
Bộ ứng dụng bỏ phiếu bầu-bằng-thư của chúng tôi làm cho việc yêu cầu, bỏ phiếu và theo dõi phiếu bầu-bằng-thư của quý vị thật dễ dàng. Chỉ vài nút bấm là quý vị có thể nộp đơn xin phiếu bầu-bằng-thư một-lần cho cuộc bầu cử này hoặc nộp đơn để trở thành cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên và được tự động nhận phiếu qua thư mỗi kỳ bầu cử.

Tìm hiểu thêm chi tiết về bỏ phiếu bầu-bằng-thư hoặc nộp đơn xin một lá phiếu ►

Tập Sách Hướng Dẫn cho Ứng Cử Viên
Tập sách hướng dẫn cho ứng cử viên gồm có chi tiết quan trọng cho những quý vị ra tranh cử. 

Xem lịch tập sách hướng dẫn cho ứng cử viên ►

Những Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Xem những tài liệu pháp lý như thông báo pháp lý, cuộc rút mẫu chữ ngẫu nhiên và cuộc thay đổi thứ tự ghi tên các ứng cử viên trên lá phiếu. 

Xem lịch những tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp đến ►

Tìm Phòng Phiếu của Quý Vị
Nếu quý vị chọn bầu tại phòng phiếu địa phương, quý vị có thể nhanh chóng tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị bằng cách sử dụng đơn của chúng tôi. Bằng cách điền vào chi tiết địa chỉ của quý vị chúng tôi sẽ cung cấp quý vị địa điểm phòng phiếu của quý vị cũng như tập phiếu bầu mẫu của quý vị.

Tìm phòng phiếu của quý vị►

Thông Tin về Tập Phiếu Bầu Mẫu của Quý Vị
Nếu quý vị chọn bầu tại phòng phiếu địa phương, quý vị có thể nhanh chóng tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị bằng cách sử dụng đơn của chúng tôi. Bằng cách điền vào chi tiết địa chỉ của quý vị chúng tôi sẽ cung cấp quý vị địa điểm phòng phiếu của quý vị cũng như tập phiếu bầu mẫu của quý vị. 

Xem lịch tập sách hướng dẫn cho ứng cử viên ►