Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Thành Phố Cypress 2013

 

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa

Các cuộc bầu cử được thống trị bằng những thời hạn quan trọng phải được đáp ứng. Từ lúc nộp hồ sơ ứng cử viên, cho đến lúc bầu cử bầu-bằng-thư bắt đầu hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử – chúng tôi đã kết hợp những ngày tháng quan trọng vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch trình bầu cử của ngày 25 tháng Sáu, 2013 ►

Trung Tâm Dữ Kiện

Phần Trung Tâm Dữ Kiện đặc biệt của chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật nhất về những lá phiếu được phát hành và hoàn trả theo ngày, đảng ghi danh và nhiều hơn nữa.

Xem thông tin cập nhật trong phần Trung Tâm Dữ Kiện ►

Bỏ Phiếu Bầu-bằng-Thư

Phần bầu-bằng-thư của chúng tôi cung cấp thông tin về làm sao xin lá phiếu, hướng dẫn để bỏ phiếu và làm sao hoàn trả lá phiếu của quý vị. Rất an toàn và dễ dàng để bỏ phiếu bầu-bằng-thư.

Tìm hiểu thêm về việc bầu bằng thư ►

Nhận Thông Tin về Những Dự Luật Ở trong Lá Phiếu Bầu Cử

Bằng cách bấm vào đây, quý vị có thể xem tất cả tài liệu được in trong Tập Phiếu Bầu Mẫu.

Tìm hiểu thêm về những dự luật trong lá phiếu ►

Những Tài Liệu Luật Pháp Quan Trọng cho Kỳ Bầu Cử Sắp Đến

Tìm những tài liệu luật pháp như bản thông báo bầu cử, việc rút ngẫu nhiên và sự luân phiên lá phiếu.

Xem những tài liệu luật pháp cho kỳ bầu cử sắp đến ►

Tìm Phòng Phiếu của Quý Vị

Nếu quý vị chọn bầu tại phòng phiếu địa phương, quý vị có thể nhanh chóng tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị bằng cách sử dụng đơn của chúng tôi. Bằng cách điền vào chi tiết địa chỉ của quý vị chúng tôi sẽ cung cấp quý vị địa điểm phòng phiếu của quý vị cũng như tập phiếu bầu mẫu của quý vị.

Tìm phòng phiếu của quý vị ►

Thông Tin về Tập Phiếu Bầu Mẫu của Quý Vị

Nếu quý vị chọn bầu tại phòng phiếu địa phương, quý vị có thể nhanh chóng tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị bằng cách sử dụng đơn của chúng tôi. Bằng cách điền vào chi tiết địa chỉ của quý vị chúng tôi sẽ cung cấp quý vị địa điểm phòng phiếu của quý vị cũng như tập phiếu bầu mẫu của quý vị.

Xem tập phiếu bầu mẫu của quý vị ►