Thông Tin cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ 2012

 

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa
Mỗi một cuộc bầu cử được điều chỉnh bởi thời hạn quan trọng mà phải được đáp ứng. Từ đệ trình ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-bằng-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại tất cả những ngày quan trọng vào một địa điểm mà quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch bầu cử của ngày 5 Tháng Sáu, 2012 ►

Làm Chắc Quý Vị Đã Ghi Danh Bầu Cử
Bước đầu tiên trong việc bầu cử là làm chắc quý vị đã ghi danh bầu cử. Chúng tôi đã làm dễ dàng cho quý vị xác nhận hồ sơ ghi danh hoặc cập nhật chi tiết ghi danh hiện thời của quý vị. Quý vị cũng có thể hoàn tất hồ sơ ghi danh mới nếu quý vị chưa có ghi danh bầu cử.

Xem hồ sơ ghi danh của quý vị hoặc ghi danh bầu cử ►

Bầu-bằng-Thư Được Làm Dễ Dàng
Bộ đơn xin phiếu bầu-bằng-thư của chúng tôi làm dễ dàng việc yêu cầu, bỏ phiếu và theo dõi lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị. Với chỉ vài nút bấm quý vị có thể xin lá phiếu bầu-bằng-thư một lần chỉ cho cuộc bầu cử này hoặc trở thành cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên và tự động nhận lá phiếu của quý vị cho mỗi một kỳ bầu cử.

Tìm hiểu thêm về việc bầu-bằng-thư hoặc xin một lá phiếu ►

Tìm Phòng Phiếu Của Quý Vị
Nếu quý vị thích đi bầu tại phòng phiếu địa phương của mình quý vị có thể tìm rất nhanh địa điểm phòng phiếu của mình bằng cách sử dụng đơn xin của chúng tôi. Khi ghi vào chi tiết địa chỉ của quý vị chúng tôi sẽ cung cấp địa điểm phòng phiếu của quý vị cùng với một bản sao phiếu bầu mẫu của quý vị.

Tìm phòng phiếu của quý vị ►

Chi Tiết trong Tập Phiếu Bầu Mẫu của Quý Vị
Nếu quý vị thích đi bầu tại phòng phiếu địa phương của mình quý vị có thể tìm rất nhanh địa điểm phòng phiếu của mình bằng cách sử dụng đơn xin của chúng tôi. Khi ghi vào chi tiết địa chỉ của quý vị chúng tôi sẽ cung cấp địa điểm phòng phiếu của quý vị cùng với một bản sao phiếu bầu mẫu của quý vị.

Xem tập phiếu bầu mẫu của tôi ►

Ra Ứng Cử cho Chức Vụ
Quý vị có thể tham gia trong việc ra ứng cử cho chức vụ hoặc tìm hiểu những gì cần thiết để ra ứng cử cho những tranh cử cụ thể. Phần ứng cử viên rộng rãi của chúng tôi cung cấp thông tin cặn kẽ về tất cả những gì quý vị cần biết trước khi đệ trình là ứng cử viên. Thêm vào, đơn xin đệ trình ứng cử viên trên mạng đặc hữu của chúng tôi giúp quý vị hoàn tất phần lớn của những công việc đệ trình từ sự an nhàn tại nhà hoặc văn phòng của quý vị.

Tìm hiểu thêm về việc ra ứng cử cho chức vụ ►

Nhận Thông Tin về Những Dự Luật Xuất Bản trên Lá Phiếu Bầu Cử
Bằng các bấm vào nút này, quý vị sẽ xem được tất cả tài liệu mà sẽ được in ra trong Tập Phiếu Bầu Mẫu.

Tìm hiểu thêm về những dự luật trên lá phiếu ►