Thông Tin cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Tổng Thống 2012

 

Những Ngày, Thời Hạn và Nhiều Hơn Nữa 
Mỗi một cuộc bầu cử được điều chỉnh bởi thời hạn quan trọng mà phải được đáp ứng. Từ đệ trình ứng cử viên, bắt đầu bỏ phiếu bầu-bằng-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử - chúng tôi đã tập hợp lại tất cả những ngày quan trọng vào một địa điểm mà quý vị có thể xem hoặc in ra.

Xem lịch bầu cử của ngày 6 Tháng Mười Một, 2012 ►

Làm Chắc Quý Vị Đã Ghi Danh Bầu Cử 
Bước đầu tiên trong việc bầu cử là làm chắc quý vị đã ghi danh bầu cử. Chúng tôi đã làm dễ dàng cho quý vị xác nhận hồ sơ ghi danh hoặc cập nhật chi tiết ghi danh hiện thời của quý vị. Quý vị cũng có thể hoàn tất hồ sơ ghi danh mới nếu quý vị chưa có ghi danh bầu cử.

Xem hồ sơ ghi danh của quý vị hoặc ghi danh bầu cử ►

Bầu-bằng-Thư Được Làm Dễ Dàng 
Bộ đơn xin phiếu bầu-bằng-thư của chúng tôi làm dễ dàng việc yêu cầu, bỏ phiếu và theo dõi lá phiếu bầu-bằng-thư của quý vị. Với chỉ vài nút bấm quý vị có thể xin lá phiếu bầu-bằng-thư một lần chỉ cho cuộc bầu cử này hoặc trở thành cử tri bầu-bằng-thư thường xuyên và tự động nhận lá phiếu của quý vị cho mỗi một kỳ bầu cử.

Tìm hiểu thêm về việc bầu-bằng-thư hoặc xin một lá phiếu ►

Ra Ứng Cử cho Chức Vụ và Thông Tin Ứng Cử Viên
Quý vị có thể tham gia trong việc ra ứng cử cho chức vụ hoặc tìm hiểu những gì cần thiết để ra ứng cử cho những tranh cử cụ thể. Phần ứng cử viên rộng rãi của chúng tôi cung cấp thông tin cặn kẽ về tất cả những gì quý vị cần biết trước khi đệ trình là ứng cử viên. Thêm vào, đơn xin đệ trình ứng cử viên trên mạng đặc hữu của chúng tôi giúp quý vị hoàn tất phần lớn của những công việc đệ trình từ sự an nhàn tại nhà hoặc văn phòng của quý vị.

Tìm hiểu thêm về việc ra ứng cử cho chức vụ ►

Nhận Thông Tin về Những Tranh Cử của Khu Học Chánh trên Lá Phiếu  
Quý vị có thể xem những tranh cử gì ở trên lá phiếu cho những khu học chánh. Quý vị cũng có thể xem bản tuyên bố về khả năng của ứng cử viên, những ước lượng và sự khác nhau về chi phí.

Tìm hiểu thêm về những tranh cử của khu học chánh trên lá phiếu ►

Nhận Thông Tin về Những Tranh Cử của Khu Đặc Biệt trên Lá Phiếu  
Quý vị có thể xem những tranh cử gì ở trên lá phiếu cho những khu đặc biệt. Quý vị cũng có thể xem bản tuyên bố về khả năng của ứng cử viên, những ước lượng và sự khác nhau về chi phí.

Tìm hiểu thêm về những tranh cử của khu đặc biệt trên lá phiếu ►

Những Hồ Sơ Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Đến
Tìm những hồ sơ như thông báo bầu cử, việc rút chữ ngẫu nhiên và việc luân phiên lá phiếu.

Xem hồ sơ cho cuộc bầu cử sắp đến ►

Nhận Thông Tin về Những Dự Luật trong Lá Phiếu Bầu Cử 
Bằng cách bấm vào đây, quý vị sẽ xem tất cả tài liệu mà được in trong Tập Phiếu Bầu Mẫu. 

Tìm hiểu thêm về những dự luật trong lá phiếu ►