Thông Tin cho Cử Tri Đang Sống Tại Hải Ngoại

PassportsLàm Chắc Quý Vị Được Gọi Là Cử Tri Đang Sống Tại Hải Ngoại
Khi quý vị được gọi là cử tri đang sống tại hải ngoại lá phiếu của quý vị sẽ có sẵn 30 ngày trước những lá phiếu thường lệ, cho quý vị thêm thời gian để hoàn lại lá phiếu của quý vị. Quý vị cũng có thể nhận lá phiếu bằng email.
Đổi đển cử tri tại hải ngoại hoặc xác nhận tình trạng

 


Hand writingNhận Lá Phiếu của Quý Vị bằng Máy
Nếu đã là một cử tri đang sống tại hải ngoại quý vị có thể xem lá phiếu của quý vị bằng máy. Chúng tôi cung cấp dịch vụ này cho những cư dân Quận Orange đang sống tại hải ngoại trong trường hợp quý vị đã không nhận được lá phiếu của quý vị.
Nhận lá phiếu của quý vị bằng máyEmail SecuritySự Bảo Đảm của Email
Trong nỗ lực để bảo vệ sự  bí mật của quý vị, quý vị có thể làm an toàn email của mình và không giữ email trong hồ sơ cử tri. Việc này sẽ ngăn chặn những người thứ ba tiếp cận email của quý vị, sẽ loại ra những email không yêu cầu gửi đến quý vị.
Làm đảm bảo email của tôi


Man with light bulbNhững Thắc Mắc Thường Được Hỏi Về Bầu Cử Tại Hải Ngoại
Chúng tôi đã thành lập một cơ sở toàn diện của câu hỏi và câu trả lời cho những thắc mắc của quý vị về bầu cử. Tìm hiểu về quyền lợi của quý vị là một cử tri đang sống tại hải ngoại.
Vào xem những thắc mắc thường được hỏi ►