Thông Tin cho Cử Tri Quân Nhân

SoldierLàm Chắc Quý Vị Được Gọi Là Cử Tri Quân Nhân
Khi quý vị được gọi là cử tri quân nhân lá phiếu của quý vị sẽ có sẵn 30 ngày trước những lá phiếu thường lệ, cho quý vị thêm thời gian để hoàn lại lá phiếu của quý vị.
Thay đổi đến cử tri quân nhân hoặc xác nhận tình trạngHand writingNhận Lá Phiếu của Quý Vị bằng Máy
Nếu đã là một cử tri quân nhân quý vị có thể xem lá phiếu của quý vị bằng máy. Chúng tôi cung cấp dịch vụ này cho ban nhân viên quân nhân trong trường hợp quý vị đã không nhận được lá phiếu của quý vị.
Xem lá phiếu của quý vị nếu không nhận được lá phiếu thường của quý vị LockSự Bảo Đảm của Email
Trong nỗ lực để bảo vệ sự  bí mật của quý vị, quý vị có thể làm an toàn email của mình và không giữ email trong hồ sơ cử tri. Việc này sẽ ngăn chặn những người thứ ba tiếp cận email của quý vị, sẽ loại ra những email không yêu cầu gửi đến quý vị.
Làm đảm bảo email của tôi


Man with light bulbNhững Thắc Mắc Thường Được Hỏi Về Bầu Cử Quân Nhân
Chúng tôi đã thành lập một cơ sở toàn diện của câu hỏi và câu trả lời cho những thắc mắc của quý vị về bầu cử. Tìm hiểu về quyền lợi của quý vị là một cử tri phục vụ trong quân lực.
Vào xem những thắc mắc thường được hỏi ►