Thông Tin về Việc Tình Nguyện

HandsTình Nguyện Ngay Hôm Nay!
Dù quý vị muốn phục vụ trong Ngày Bầu Cử, dùng công ty hoặc nhà của quý vị để làm phòng phiếu cho một ngày, hoặc làm việc trong Đêm Bầu Cử. Tình nguyện ngày hôm nay và được thưởng công cả đời!
Tôi sẵn sàng - tôi ghi danh! ►


A manNhững Loại Chức Vụ Tình Nguyện Khác Nhau
Quý vị có muốn thêm thông tin về những chức vụ tình nguyện khác nhau không? Chúng tôi định rõ chi tiết cặn kẽ cho quý vị - cung cấp chi tiết về chức vụ, trách nhiệm, và tiền trợ cấp mà quý vị giành được bằng cách quyên cúng thời gian của quý vị.
Thông tin về chức vụ bầu cử ►HelpTrung Tâm Tài Nguyên cho Nhân Viên Phòng Phiếu
Nếu quý vị đã tình nguyện chúng tôi bao gồm tất cả những gì quý vị cần trong một trang. Chúng tôi làm dễ dàng hơn cho quý vị để xem tài liệu huấn luyện, đọc tin tức về nhân viên phòng phiếu, khám phá những chỉ dẫn có ích cho kinh nghiệm Ngày Bầu Cử của quý vị và nhiều hơn nữa!
Trung Tâm Tài Nguyên cho Nhân Viên Phòng Phiếu Quận Orange  ►


Man with light bulbNhững Câu Hỏi Thường Gặp về Việc Tình Nguyện
Chúng tôi đã thành lập một cơ sở toàn diện của câu hỏi và câu trả lời cho những thắc mắc của quý vị về bầu cử. Chúng tôi đã cách mạng hóa kinh nghiệm bầu cử bằng dựng nên một cơ sở kiến thức bầu cử - có một câu hỏi, nhận câu trả lời.
Vào xem những câu hỏi thường gặp ►