Lớp Huấn Luyện Nhân Viên Phòng Phiếu Online

 

Hoan nghênh quý vị đến với chương trình Lớp Huấn Luyện Nhân Viên Phòng Phiếu Online của Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange. Quý vị có thể đi vào lớp huấn luyện online của quý vị bất cứ lúc nào từ trương mục Poll Worker PASS của quý vị.

Tiếp tục lớp huấn luyện online từ trương mục Poll Worker PASS của quý vị ►