Tổ Chức Phòng Phiếu

Không lúc nào cũng được dễ dàng tìm phòng phiếu. Tại sao? Thường không có thể tìm được những địa điểm phòng phiếu vì bị hạn chế chỗ trống hoặc thiếu những chỗ có lối ra vào thuận tiện. Đây là lý do tại sao chúng tôi dựa vào cộng đồng để cung cấp những địa điểm phòng phiếu hội đủ điều kiện. Tình nguyện công ty hoặc nhà của quý vị để làm phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử và chúng tôi sẽ cung cấp tất cả dụng cụ cần thiết để tiến hành tổ chức phòng phiếu, từ những bàn ghế đến ban nhân viên. 

Những Đòi Hỏi Tối Thiểu để Tổ Chức Phòng Phiếu

  • Phòng dùng cho bầu cử phải có 600 square feet của chỗ trống mà dùng được
  • Có sẵn phòng vệ sinh cho nhân viên phòng phiếu
  • Có đủ đèn điện trong và ngoài cho đến cuối Ngày Bầu Cử
  • Có ít nhất là hai ổ điện 3-ngạnh
  • Chỗ trống đủ để sắp xếp 6 đến 12 eSlate (quầy bầu cử điện tử), quầy bầu cử bằng giấy, bàn và ghế
  • Một nơi an toàn để cất khung sắt chứa đựng thiết bị quầy bầu cử, khoảng 28” sâu /31” rộng /60” dài
  • Cho phép xem xét địa điểm trước Ngày Bầu Cử và sẵn sàng cho thay đổi trong việc đòi hỏi và thông tin bầu cử mới

Thiết Bị Giao đến Địa Điểm của Quý Vị
Việc giao và lấy đi thiết bị bầu cử điện tử được phối trí với một công ty Quận Orange được ký hợp đồng. Việc giao hàng xảy ra trong 10 ngày trước Ngày Bầu Cử. Thời gian giao hàng được công ty ký hợp đồng trực tiếp sắp xếp với quý vị. Khi sắp xếp chuyến giao hàng, thời gian lấy hàng được sắp xếp cho tuần sau kỳ bầu cử.

Thời Giờ Hoạt Động Tại Phòng Phiếu
Phòng phiếu mở cửa từ 7:00 sáng đến 8:00 tối trong Ngày Bầu Cử. Nhân viên phòng phiếu sẽ đến phòng phiếu vào 6:00 sáng và sẽ thường rời phòng phiếu vào 9:00 tối.

Sắp Xếp Sớm
Thật là ích lợi khi cho phép nhân viên phòng phiếu sắp xếp phòng phiếu đêm trước Ngày Bầu Cử. Quý vị sẽ có cơ hội làm quen với nhóm nhân viên phòng phiếu mà sẽ tham gia vào Ngày Bầu Cử. Thêm vào, việc này sẽ giúp bớt đi áp lực sắp xếp sớm trong Ngày Bầu Cử. Trong khi việc này không bắt buộc cho việc tổ chức phòng phiếu chúng tôi khuyến khích sự hợp tác của quý vị với việc sắp xếp sớm.

Tiền Phụ Cấp
Quý vị sẽ nhận được tiền phụ cấp $50.00 cho việc dùng công ty hoặc nhà của quý vị. Việc này cũng là một cách thỏa mãn để làm sự khác biệt thật sự trong cuộc sống của hàng trăm hàng ngàn cử tri mà dùng phòng phiếu trong mỗi kỳ bầu cử. Chúng tôi cũng có một chương trình Công Ty Bảo Trợ đặc biệt cho những công ty mà muốn mở rộng sự hiện diện của họ trong cộng đồng.