• Tôi Sẵn Sàng! Hãy Đăng Ký!

    Quý vị sẵn sàng để tình nguyện? Trở thành nhân viên phòng phiếu, hoặc dùng một chỗ để làm phòng phiếu.

    Tình nguyện ngay Hands
  • Chức Vụ Tình Nguyện Bầu Cử

    Thăm dò vài chức vụ tình nguyện khác nhau trong Quận Orange.

    Tìm hiểu thêm Volunteers