Những Sự Kiện Quan Trọng về Kết Quả Bầu Cử

Một trong những câu hỏi chúng tôi thường gặp là tại sao kết quả bầu cử cần thời gian để xuất bản? Câu trả lời là rất đơn giản - Luật California không cho phép truyền vô tuyến kết quả bầu cử từ phòng phiếu. Như vậy đây có nghĩa gì từ cách nhìn thực tế? Quý vị phải đóng phòng phiếu, đem những kết quả an toàn đến một chỗ bỏ xuống, nơi mà được những cận vệ của Sở Cảnh Sát Trưởng Quận sẽ lái đến sở ở Santa Ana. Hãy hình dung nếu quý vị lái xe từ Phía Nam Quận Orange đến Santa Ana - lấy thời gian đó và cộng thêm thời gian làm thủ tục trong phương trình và quý vị có câu trả lời - đây là tiến trình vật chất, không phải là điện tử. Thêm vào đây là sự thực tế rằng chúng tôi thi hành gần 1,300 phòng phiếu và đây là vấn đề về sự hạn chế di chuyển hàng.

Bất chấp việc này chúng tôi là quận ở thành thị nhanh nhất trong California để báo cáo kết quả của chúng tôi và cấp giấy chứng nhận kết quả cuối cùng. Chúng tôi đã tìm những cách để làm ngắn gọn thời gian báo cáo một khi chúng tôi có kết quả vật chất trong tay. Chúng tôi đã được công nhận với giải thưởng quốc gia cho sự sáng kiến của chúng tôi và chúng tôi là lãnh đạo trong ngành bầu cử. Chúng tôi hiểu rõ sự cần thiết để di chuyển nhanh, mà không bị trì hoãn.

Vì vậy khi nghĩ về kết quả bầu cử hãy nhận thức rõ rằng số nhiều kết quả trong ngày bầu cử được đi vào lúc 10:30 tối đến nửa đêm, khi nhiều phòng phiếu hoàn toàn đóng vì những cử tri đi bầu giờ cuối. Khi so sánh những gì đã được báo cáo quý vị nên tìm tổng số cử tri đi bầu, chứ không chỉ tài liệu được báo cáo từ phòng phiếu. Hãy hiểu rõ thêm rằng chúng tôi thường xong với bản báo cáo không chính thức của chúng tôi trong Đêm Bầu Cử vào lúc 1 giờ sáng trong khi những quận khác sẽ còn đếm cho đến sáng ngày hôm sau.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange