Skip to main content
Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange được Kiểm Tra Độ Chính Xác

Việc kiểm tra được diễn ra để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020


SANTA ANA, CA - Việc kiểm tra sự chính xác trong hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ bắt đầu vào Ngày 14 Tháng Hai, 2020, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các máy đã được bao gồm trong cuộc kiểm tra. Do thời gian kéo dài của quy trình bao gồm tất cả các thiết bị phải qua kiểm tra, Việc Kiểm Tra Độ Hợp Lý và Chính Xác Khi Đếm Phiếu có thể sẽ chưa được bắt đầu cho đến một tuần sau khi việc kiểm tra được bắt đầu. Việc Kiểm Tra Độ Hợp Lý và Chính Xác được quy định theo luật là phải được tiến hành trước mỗi cuộc bầu cử. Các kiểm tra về độ Chính Xác và Hợp Lý sẽ bao gồm sự kiểm tra lại việc lập trình của phiếu bầu, mỗi loại phiếu bầu và mỗi vị trí tranh cử trên phiếu bầu. Quy trình sẽ được mở cho công chúng.

ĐIỀU GÌ: Kiểm Tra Độ Chính Xác và Hợp Lý 
KHI NÀO: Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng Hai, 2020 lúc 10:00 giờ sáng.
Ở ĐÂU: Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.6 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.