Nhảy đến nội dung
Các Ứng Cử Viên của Quận Orange Được Khuyến Khích Lập Hồ Sơ Trực Tuyến

Lập hồ sơ trực tuyến sẽ cho phép ứng cử viên giữ an toàn và bảo vệ sức khỏe – việc lập hồ sơ ứng cử viên sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, Ngày 13 Tháng Bảy, 2020.

SANTA ANA, CA – Ngày 25 Tháng Sáu, 2020 – Để chuẩn bị cho việc lập hồ sơ ứng cử viên trong khi vẫn tuân theo các hạn chế do COVID-19, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange khuyến khích các lựa chọn lập hồ sơ ứng cử viên qua mạng điện tử cho những ai có ý muốn tranh cử trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020. Thủ tục lập hồ sơ ứng cử viên sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, Ngày 13 Tháng Bảy, 2020 lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào Ngày 7 Tháng Tám, 2020 lúc 5 giờ chiều.

Là quận đầu tiên sử dụng cổng lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến ở California vào năm 2010, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange nhấn mạnh về hệ thống lập hồ sơ ứng cử viên của sở để giới thiệu cho ứng cử viên cách họ có thể lập hồ sơ an toàn và hoàn chỉnh. Thông qua hệ thống trực tuyến này, ứng cử viên sẽ có thể tải xuống, in ra và hoàn tất toàn bộ các mẫu đơn (bao gồm Tuyên Thệ cho việc Ứng Cử) một cách thuận tiện tại nhà của họ. Ứng cử viên có sự lựa chọn lập Tuyên Thệ Ứng Cử thông qua dịch vụ công chứng hoặc sử dụng dịch vụ hội thảo qua video với nhân viên của Sở Ghi Danh Cử Tri. Một lựa chọn khác có sẵn là ứng cử viên nhận tài liệu qua email hoặc được gửi bưu điện. Nếu ứng cử viên muốn đích thân đến lập hồ sơ, chúng tôi đề nghị làm hẹn trước. Quý vị có thể đến mà không đặt hẹn; tuy nhiên, có thể phải chờ đợi do quy định về khoảng cách vật lý và các giới hạn phải được áp dụng.

Ứng cử viên có thể đặt hẹn trực tuyến trong giờ làm việc tại ocvote.com/appointments.  Các mẫu đơn cần được điền đầy đủ với chữ ký gốc PHẢI được nhận bởi Sở Ghi Danh Cử Tri trước hạn chót của giai đoạn đề cử là 5 giờ chiều Ngày 7 Tháng Tám, 2020 để ứng cử viên hội đủ điều kiện được đưa vào phiếu bầu. Để thuận tiện, sẽ có một thùng thư bảo mật được đặt ở sân trước bên ngoài văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri để các ứng cử viên có thể gửi lại hồ sơ đề cử đã được hoàn tất của họ.

Trích lời Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley:

"Văn phòng của tôi khuyến khích các ứng cử viên tận dụng cổng lập hồ sơ ứng cử viên trực tuyến. Bằng cách làm như vậy, các ứng cử viên sẽ có cơ hội giữ an toàn và bảo vệ sức khỏe trong khi vẫn thực hiện các bước cần thiết và hoàn tất hồ sơ để tranh cử.”

Tất cả cử tri sẽ nhận được phiếu bầu qua-thư cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 tạo điều kiện cho họ bầu phiếu an toàn tại nhà và tất cả cử tri có thể kiểm tra việc ghi danh, ghi danh lại, và ghi danh để bỏ phiếu của họ tại ocvote.com. Để có thêm thông tin, vui lòng gọi 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.8 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
[email protected]

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.