Nhảy đến nội dung
Quận Orange, Bầu Cử CA Phát Hành Báo Cáo về Dữ Liệu được Khảo Sát từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ 2020

Dữ liệu được khảo sát từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Ba 2020 cho thấy các trải nghiệm và sự phản hồi tích cực là kết quả của việc ứng dụng mô hình Trung Tâm Bầu Cử.

SANTA ANA, CA – Ngày 14 Tháng Bảy, 2020 – Trước Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, Sở Ghi Danh Cử Tri đã phát hành một báo cáo cho thấy dữ liệu từ một vài cuộc khảo sát để kiểm soát chất lượng được tiến hành sau Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Ngày 3 Tháng Ba, 2020.

Trong chu kỳ bầu cử năm 2020, tám cuộc khảo sát đã được tận dụng để tập hợp dữ liệu mở rộng về dịch vụ được cung cấp bởi Sở Ghi Danh Cử Tri. Các kết quả từ tám cuộc khảo sát cho thấy rằng sự thay đổi qua mô hình trung tâm bầu cử đã được tiếp nhận tốt bởi các nhân viên của Trung Tâm Bầu Cử, cử tri, ứng cử viên và những người khác có liên quan đến quy trình bỏ phiếu và bầu cử. Phần lớn dữ liệu xác nhận rằng những thay đổi được ứng dụng trong các cuộc bầu cử vừa qua đã tổ chức hợp lý và cải thiện việc điều hành bầu cử với sự chuyển giao qua mô hình Trung Tâm Bầu Cử. Báo cáo cho biết chi tiết về phương pháp khảo sát được sử dụng, kết quả của khảo sát và các mục được xác định là cần theo dõi thêm.

Việc xem xét chi tiết trong mỗi phương diện của khảo sát, nhấn mạnh các kết quả cho thấy rằng:

  • 100% phản hồi cho thấy rằng dịch vụ lập hồ sơ ứng cử viên được cung cấp là đáp ứng được yêu cầu
  • 100% phản hồi cho thấy rằng họ sẽ cân nhắc việc quay trở lại làm việc với vai trò Giám Sát hoặc Điều Phối Trung Tâm Bầu Cử cho các cuộc bầu cử trong tương lai
  • 100% phản hồi nói rằng việc chuyển giao các địa điểm Trung Tâm Bầu Cử là đúng thời hạn.
  • 67% những cơ quan tổ chức Trung Tâm Bầu Cử cho thấy rằng sự tương tác là "xuất sắc" hay "tốt"
  • 9 trên 10 phản hồi về khảo sát từ những người làm việc với vai trò Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng cho biết rằng dịch vụ họ nhận được từ Sở Ghi Danh Cử Tri là "xuất sắc" hay "tốt"
  • Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng được đánh giá trung bình tổng quát là 4.9 trên 5

Trích lời phát biểu của Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Voters Neal Kelley:

"Dữ liệu trong báo cáo khảo sát này cho thấy rằng việc ứng dụng Trung Tâm Bầu Cử đã được tiếp nhận một cách tích cực từ đầu tới cuối, bắt đầu với việc lập hồ sơ ứng cử viên và kết thúc với công chúng là những người đã liên hệ với văn phòng của tôi về những câu hỏi trên phiếu bầu của họ.” Ông nói tiếp, “Tập thể nhân viên của tôi và tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để liên tục cung cấp dịch vụ xuất sắc và duy trì niềm tin và sự tín nhiệm của công chúng vào các cuộc bầu cử trong Quận Orange.”

Báo Cáo Khảo Sát Bầu Cử cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ vào Tháng Ba 2020 có thể xem được bằng cách truy cập vào Thư Viện Bầu Cử tại ocvote.com/election-library.

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu về các trải nghiệm khi đích thân đến bỏ phiếu trong cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống vào Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 và một báo cáo tương tự sẽ được triển khai sau cuộc bầu cử để chia sẻ các thông tin nhận được.

Để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ phát hành một Báo Cáo Đáp Ứng cho Bầu Cử liên quan đến dịch COVID-19 và báo cáo này sẽ sớm cung cấp tổng quan về những thay đổi cần thiết để tổ chức bầu cử an toàn trong khi vẫn duy trì các dịch vụ thích hợp cho cử tri theo cách tương đồng với sự minh bạch và liêm chính.

 

# # #

About the Registrar of Voters:
The Registrar of Voters is responsible for conducting elections in the County of Orange, the fifth largest voting jurisdiction in the United States with 1.6 million registered voters. We are a County agency, which receives funding from the County's General Fund and periodic reimbursement from the federal government, the State of California and local jurisdictions. Read more >>

Media Contacts:
Neal Kelley
Registrar of Voters
714-567-5139
neal.kelley@rov.ocgov.com

For Background Information Only:

714-567-5197

Source:
Orange County Registrar of Voters

NOTE TO EDITORS: For additional information visit the About Us page or call the Registrar of Voters media help line at 714-567-5197.