Nhảy đến nội dung

Địa Điểm của Các Trung Tâm Bầu Cử và Thùng Đựng Phiếu Bầu

Để xem các thông báo quan trọng liên quan đến kỳ bầu cử sắp tới, gồm có các lựa chọn bỏ phiếu, vui lòng bấm vào đây.

Ballot Drop Box Locations

Site City Site Name Address Location Description Drop Box Type ADA ID
Westminster Korean Martyrs Catholic Center 7655 Trask Ave Btwn Hoover St & Beach Blvd Walk-Up Usable 108
Westminster Park West Park 8301 W Mcfadden St Btwn Beach Blvd & Newland St Walk-Up Usable 109
Westminster West County Professional & Medical Center 14120 Beach Blvd S of Westminster Blvd (Enter on 15th St) Walk Up Usable 062
Santa Ana Orange County Registrar of Voters 1300 S Grand Ave, Bldg C Corner of McFadden Ave Drive-Thru & Walk Up Usable 001