Thông Tin Bản Đồ Bầu Cử

GoogleBản Đồ của Google và Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange
Bản Đồ của Google là một dịch vụ nổi tiếng trên Internet - gồm có những bản đồ đường cơ bản, bản đồ địa hình, và hình ảnh vệ tinh. Chúng tôi đã hợp nhất dữ kiện khu bầu cử của chúng tôi với Bản Đồ của Google để tạo ra một cách nhìn đặc biệt duy nhất của tài liệu bầu cử.
Xem hệ thống bản đồ Google của Quận Orange County


Mobile phonesNhững Loại Dữ Kiện mà Chúng Tôi Cung Cấp trong Hệ Thống Bản Đồ của Chúng Tôi
Chúng tôi có nhiều dữ kiện khác nhau qua những dịch vụ bản đồ bầu cử của chúng tôi. Tìm hiểu về những lớp khác nhau có sẵn, những loại dữ kiện, những hình dung thị giác, và làm sao chúng tôi có thể hợp nhất những nhu cầu của quý vị vào với bản đồ khu bầu cử. 
Tìm hiểu thêm về dữ kiện cung cấp trong hệ thống bản đồ của chúng tôiShopping cartThu Mua Bản Đồ Cử Tri
Chúng có bản đồ theo khu bầu cử, bản đồ dữ kiện cử tri, những biên giới địa hạt và nhiều hơn nữa. Thêm vào quý vị có thể đặc chế yêu cầu về bản đồ của quý vị với nhiều lớp lựa chọn khác nhau. Có sẵn bản đồ điện tử hoặc bản đồ để được lấy hoặc gửi đi.
Mua những bản đồ điện tử hoặc in ra


Man with light bulbNhững Câu Hỏi Thường Gặp về Bản Đồ
Chúng tôi đã thành lập một cơ sở toàn diện của câu hỏi và câu trả lời cho những thắc mắc của quý vị về bầu cử. Chúng tôi đã cách mạng hóa kinh nghiệm bầu cử bằng dựng nên một cơ sở kiến thức bầu cử - có một câu hỏi, nhận câu trả lời.
Vào xem những câu hỏi thường gặp ►