Liên Lạc Chúng Tôi

Giờ Phòng Phiếu Mở Cửa trong Ngày Bầu Cử
Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016, 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Giờ Làm Việc của Văn Phòng
8 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu, ngoại trừ những ngày lễ (Chúng tôi mở cửa trong giờ ăn trưa)

Văn phòng sẽ mở cửa Thứ Hai, ngày 24 tháng Mười cho đến 8 giờ tối.

Số Điện Thoại
Số điện thoại chính: 714-567-7600
Số Fax: 714-567-7556
Số fax để hoàn trả lại đơn xin phiếu bầu-bằng-thư: 714-567-7556
Số fax cho cử tri quân nhân/công dân đang sống tại hải ngoại: 714-567-5100
Trung Tâm Dịch Vụ cho Nhân Viên Phòng Phiếu: 714-954-1901
(8 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Số điện thoại chính

714-567-7600

Hồ sơ cử tri

714-567-7600

Tiếp ngoại cộng đồng

714-567-5106

Bầu-bằng-thư

714-567-7600

Trợ giúp ngôn ngữ trong tiếng Tây Ban Nha

714-567-7581

Trợ giúp ngôn ngữ trong tiếng Việt

714-567-7585

Trợ giúp ngôn ngữ trong tiếng Trung Quốc

714-567-5143

Trợ giúp ngôn ngữ trong tiếng Đại Hàn

714-567-5141

Địa hạ lập pháp/viên chức đắc cử

714-567-7586

Nộp hồ sơ ứng cử viên/tiết lộ tài chánh vận động

714-567-7558

Nhân viên phòng phiếu/khu phòng phiếu

714-567-7580

Những sản phẩm máy tính

714-567-7615

TDD

714-567-7608

Cử tri Quân Nhân/Công Dân đang Sống tại Hải Ngoại

714-567-7560 

Số fax lá phiếu bầu-bằng-thư

714-567-4572

Số fax tiết lộ tài chánh vận động

714-567-7556

Số fax Cử tri Quân Nhân/Công Dân đang Sống tại Hải Ngoại 714-567-5100

Địa chỉ văn phòng
1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705
(Ngay góc của Grand Avenue và McFadden)

Địa chỉ gửi thư
Sở Ghi Danh Cử Tri
P.O. Box 11298
Santa Ana, CA 92711-1298

E-Mail
rovwebmaster@rov.ocgov.com


Sự Tìm Kiếm Nâng Cao

 

Quý vị có thể ghi danh bầu cử trên mạng dùng đơn ghi danh California. Bấm vào đây để đến trang ghi danh.

Những điều kiện để ghi danh bầu cử rất đơn giản. Quý vị phải là:

A. Công Dân Hoa Kỳ. (Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ ngay lúc quý vị ghi danh.)
B. Ít nhất tròn 18 tuổi vào ngày của kỳ bầu cử tới.
C. Không ở tù hoặc được tạm tha vì trọng tội.

Xin gọi văn phòng của chúng tôi tại 714-954-1901 hoặc điền đơn trên mạng để trở thành nhân viên phòng phiếu.
Xin gọi văn phòng của chúng tôi tại 714-954-1901 để ghi danh vào lớp huấn luyện. Quý vị cũng có thể xem thời gian và địa điểm lớp huấn luyện của quý vị trên trang mạng Poll Worker PASS tại ocvote.com/pass
Xin gọi văn phòng của chúng tôi tại 714-954-1901 để nhận thông tin về phòng phiếu được ấn định của quý vị. Quý vị có thể xem địa điểm phòng phiếu của quý vị, bao gồm hướng dẫn chỉ đường, trên trang mạng Poll Worker PASS tạiocvote.com/pass
If your ballot has not arrived, you can call our office at 714-567-7600, or you can check the status of your vote-by-mail ballot online.
To find the status of your vote-by-mail ballot, you can call our office at 714-567-7600, or you can check the status of your vote-by-mail ballot online.
Yes, you can visit our office to pick up and/or vote your ballot. The address and hours are listed above.
Your vote-by-mail ballot is included after 8:00 p.m. on Election Day.
Sample ballots are mailed up to 29 days before an Election, and 10 days before a Primary Election. You can also view your sample ballot here.
You can find your polling place here using our polling place finder. You can also call our office at 714-567-7600.
Vote-by-mail ballots are mailed beginning 29 days before each election. You can track the status of your vote-by-mail, including the date it has been mailed, here.
Registrar of Voters' Office
1300 S. Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705