Nhảy đến nội dung

Học Viện Bầu Cử

Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Do Sở Ghi Danh Cử Tri đang ưu tiên việc chuyển giao qua mô hình trung tâm bầu cử trong năm 2020, chương trình Học Viện Bầu Cử kế tiếp sẽ được tổ chức trong Chu Kỳ Bầu Cử Năm 2022.

Nếu quý vị muốn được thông báo về thời gian của chương trình Học Viện Bầu Cử kế tiếp, vui lòng đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng cách truy cập trang này.


Chương trình Học Viện Bầu Cử của Quận Orange là một cách rất tốt để tìm hiểu về cách các cuộc bầu cử được tổ chức trong một môi trường mà sự minh bạch là một yếu tố quan trọng. Chương trình đặc biệt của chúng tôi cung cấp kiến thức trên diện rộng về các phần cụ thể của bầu cử. Kết quả là chúng tôi đã phát triên một giáo trình tương đồng với hoạt động đạt giải thưởng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tổ chức các cuộc bầu cử ở Quận Orange với chất lượng cao nhất và Học Viện Bầu Cử của chúng tôi sẽ phản ánh các giá trị này.

Chúng tôi cung cấp các chi tiết cập nhật mới nhất về ngày, giờ và độ dài của mỗi lớp. Chúng tôi tổ chức tất cả các buổi học vào buổi tối, tạo điều kiện dễ dàng cho các cá nhân có làm việc để họ có thể tham dự tất cả các lớp.

Do giáo trình của khóa học và định dạng của chương trình, Sở Ghi Danh Cử Tri quy định sự tham gia bắt buộc cho tất cả các buổi học. Mặc dù học viên không thể lựa và chọn lợp nào để học nhưng cũng có các ngoại lệ trong giới hạn. Để có trải nghiệm đầy đủ, điều quan trọng là tham gia mỗi lớp học. Sẽ không có học phí khi tham gia chương trình Học Viện Bầu Cử - đây là một chương trình miễn phí do Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange cung cấp. Những người có quan tâm muốn nộp đơn vào Học Viện Bầu Cử đầu tiên phải đọc các chi tiết về thủ tục nộp đơn và hoàn tất mẫu đơn and complete an application form. 

Để có thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-5197, hoặc tải xuống tờ rơi mô tả chi tiết chương trình.


Địa Điểm của Học Viện Bầu Cử, Ngày và Giờ

 

Chương Trình Năm 2018

Tất cả các lớp sẽ được tổ chức tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri tọa lạc tại 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705

Khóa Một: Từ Ý Tưởng đến Phiếu Bầu - Ứng Cử Viên ra Tranh Cử
Thứ Tư, Ngày 28 Tháng Ba, 2018, lúc 6 giờ chiều

Khóa Hai: Quy Trình Tạo Ra Phiếu Bầu
Thứ Tư, Ngày 4 Tháng Tư, 2018, lúc 6 giờ chiều 

Khóa Ba: Bảo Vệ Phiếu Bầu của Cử Tri
Thứ Tư, Ngày 11 Tháng Tư, 2018, lúc 6 giờ chiều

Khóa Bốn: Liên Kết Với Cử Tri
Thứ Tư, Ngày 18 Tháng Tư, 2018, lúc 6 giờ chiều

Khóa Năm: Đếm Phiếu Bầu
Thứ Tư, Ngày 25 Tháng Tư, 2018, lúc 6 giờ chiều

Khóa Sáu: Kết Quả Chính Thức: Được Chứng Nhận và Chính Xác 
Thứ Tư, Ngày 2 Tháng Năm, 2018, lúc 6 giờ chiều