Thông Tin Công Ty Bảo Trợ Wells Fargo


Wells Fargo bắt đầu sự tham dự với những kỳ bầu cử Quận Orange trong năm 2008. Là công ty bảo trợ quốc gia đầu tiên của chúng tôi, Wells Fargo đã đem lại sức mạnh thương hiệu của họ đến những kỳ bầu cử của chúng tôi – tăng thêm sự tiếp xúc cần thiết để tăng thêm sự tình nguyện khắp Quận. Thêm vào đó, Wells Fargo đã cung cấp tình nguyện viên để làm việc trong Kỳ Tổng Tuyển Cử 2008 và phân phát tập sách thông tin bầu-bằng-thư trong mỗi một chi nhánh trong Quận Orange của họ.

Wells Fargo & Company là một công ty dịch vụ tài chánh đa dạng cung cấp tài chánh ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, thế chấp và tiêu dùng qua hơn 10,000 cửa hàng Wells Fargo và Wachovia, 12,000 Wells Fargo và Wachovia ATMs, internet và những kênh phân phát khác nhau khắp Bắc Mỹ và quốc tế. Một trong ba hộ gia đình làm việc với Wells Fargo. Wells Fargo có $1.2 ngàn tỷ trong tài sản và hơn 281,000 thành viên trong đội khắp 80+ công ty.

Xem Wells Fargo để tìm hiểu thêm về sản phẩm và dịch vụ của họ.