Nhảy đến nội dung

Neal Kelley

Ông Neal Kelley là Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange, California, quận có thẩm quyền pháp lý về bầu cử lớn thứ năm ở Hoa Kỳ, phục vụ hơn 1.8 triệu cử tri đã ghi danh.

Ông đã làm việc cho Quận với vai trò là Phó Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri vào Tháng Năm 2004. Được bổ nhiệm là Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri vào Tháng Tư 2006 bởi Tổng Giám Đốc Điều Hành Quận, Thomas G. Mauk, ông Kelley đã dẫn dắt Sở Ghi Danh Cử Tri qua các chu kỳ bầu cử lớn nhất trong lịch sử 123 năm của Quận. Với vai trò là giám đốc điều hành về bầu cử của Quận, ông lãnh đạo một cơ quan có trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử, xác nhận đơn kiến nghị và duy trì hồ sơ cử tri.

Trước khi làm việc cho Quận Orange, ông Kelley đã phát triển và mở rộng một số công ty của chính ông, tuyển dụng vài trăm người từ năm 1989 đến 2004. Ông cũng là phụ tá giáo sư của Khoa Quản Trị Kinh Doanh thuộc Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Riverside, và phục vụ trong vai trò là một sĩ quan cảnh sát ở Miền Nam California trong giữa thập niên 1980. 

Năm 2009 ông Kelley đạt được chứng nhận bầu cử chuyên nghiệp của Trung Tâm Bầu Cử quốc gia và trường Đại Học Auburn với vai trò là một Quản Trị Viên Ghi Danh và Chứng Nhận Bầu Cử (CERA). Ông đã nhận được một số giải thưởng về quản trị bầu cử, bao gồm sự công nhận từ Hiệp Hội các Quận của Bang California, Trung Tâm Bầu Cử và Hiệp Hội các Quận của Quốc Gia.  Gần đây ông đã được vinh danh là “Công Chức của Năm 2015” từ Hiệp Hội Quốc Gia của Chánh Lục Sự, Viên Chức Dân Cử và Lục Sự.

Ông Kelley là một thành viên được bổ nhiệm của Hội Đồng Giám Sát Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ (EAC) và Hội Đồng Tiêu Chuẩn của Hệ Thống Bỏ Phiếu EAC, là cựu chủ tịch của Hiệp Hội các Lục Sự và Viên Chức Dân Cử California (CACEO), là cựu chủ tịch của  Hiệp Hội Quốc Gia của Chánh Lục Sự, Viên Chức Dân Cử và Lục Sự (NACRC). Thêm vào đó ông đã phục vụ trong các năm 2017-2018 với vai trò là thành viên của Học Viện Quốc Gia về Khoa Học, Kỹ Thuật và Ủy Ban Y Khoa về Tương Lai của Bầu Cử.

Ông Kelley có bằng Cử Nhân Khoa Học chuyên về quản trị kinh doanh của University of Redlands và bằng M.B.A. của trường University of Southern California.