Neal Kelley

Neal Kelley là Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri của Quận Orange, California, phạm vi quyền hạn bầu cử đứng thứ năm lớn nhất trong Hoa Kỳ, phục vụ hơn 1.6 triệu cử tri ghi danh.

Ông Kelly đã vào làm việc cho Quận với tư cách là Phó Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri vào Tháng Năm 2004. Ông Kelley đã dẫn văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri qua những loạt bầu cử lớn nhất trong 123 năm lịch sử của Quận, sau khi được bổ nhiệm là Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri vào Tháng Tư 2006 bởi Giám Đốc Điều Hành Quận, Thomas G. Mauk. Trong chức vụ là viên chức bầu cử chánh của Quận, ông Kelley lãnh đạo một cơ quan có trách nhiệm tổ chức bầu cử, xác nhận kiến nghị và duy trì hồ sơ cử tri.

Trước khi vào làm việc cho Quận Orange, ông Kelley đã phát triển vài công ty riêng của ông, tuyển dụng hàng trăm nhân viên từ năm 1989 đến 2004. Ông cũng là giáo sư phụ trong Phân Khoa Quản Trị Kinh Doanh ở Đại Học Cộng Đồng Riverside, và phục vụ trong cương vị cảnh sát ở Nam California trong thời gian giữa thập kỷ 1980.

Trong năm 2009 ông Kelley đạt được chứng nhận bầu cử chuyên nghiệp qua Trung Tâm Bầu Cử quốc gia và trường Auburn University là Quản Trị Viên Bầu Cử và Ghi Danh Chứng Chỉ (CERA). Ông đã là người nhận được vài giải thưởng quản lý bầu cử, bao gồm sự công nhận từ Hiệp Hội Các Quận của Tiểu Bang California, Trung Tâm Bầu Cử và Hiệp Hội Các Quận Quốc Gia. Gần đây ông đã được ban vinh dự với giải thưởng "Nhân Viên Công Chức trong Năm 2015" từ Hiệp Hội Quốc Gia của Quản Lý Hồ Sơ, Viên Chức Bầu Cử và Chánh Lục Sự

Ông Kelley là thành viên được bổ nhiệm vào Hội Đồng Cố Vấn Viên của Ủy Ban Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ (EAC) và Hội Đồng Những Tiểu Chuẩn của Hệ Thống Bầu Cử EAC, phục vụ là Chủ Tịch được bầu chọn của Hiệp Hội Lục Sự và Viên Chức Bầu Cử California (CACEO), và là nguyên Chủ Tịch được chọn của Hiệp Hội Lưu Ký Viên, Viên Chức Bầu Cử và Lục Sự Quận (NACRC). Thêm vào đó ông phục vụ trong cương vị là thành viên năm 2017-2018 của Ủy Ban về Tương Lai của Bầu Cử của Các Học Viện Quốc Gia về Khoa Học, Kỹ Thuật và Y Khoa.

Ông Kelley có bằng Cử Nhân Khoa Học thương mại và quản trị từ trường University of Redlands và bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh từ University of Southern California.