Đạo Luật về Quyền Chọn Lựa của Cử Tri


Tại Sao Chúng Ta Chuyển Sang Đạo Luật Về Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri


Một trong những việc hào hứng nhất khi làm việc với tư cách là Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange là thấy được phản ứng của cử tri khi họ có được một trải nghiệm tích cực.

Các cử tri nói với chúng tôi rằng hai yếu tố quan trọng nhất mà họ cân nhắc khi bỏ phiếu là sự đơn giản và vấn đề bảo mật. Khi chúng tôi chuyển sang Trung Tâm Bầu Cử vào năm 2020 thì điều này cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho cử tri về việc bỏ phiếu ở đâu, khi nào và bằng cách nào họ có thể bỏ phiếu. Điều này có nghĩa là có nhiều cơ hội không chỉ cho việc điều hành thuận lợi, mà còn nâng cao các trải nghiệm cho cử tri, loại bỏ các phiền toái ra khỏi việc bỏ phiếu và tạo ra một môi trường bảo mật hơn.

Đội ngũ nhân viên của tôi và tôi rất mong được giúp quý vị bỏ phiếu một cách dễ dàng – chúng tôi trân trọng và cám ơn quý vị đã tin tưởng chúng tôi với lá phiếu của quý vị.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange, CA

Nội dung của Đạo Luật Quyền Chọn Lựa Của Cử Tri là gì?

Luật Bầu Cử chi phối cách điều hành về bầu cử theo hình thức Trung Tâm Bầu Cử.


Dự Luật 450 của Thượng Viện Californa đã được Cơ quan lập pháp thông qua và được Thống Đốc ký duyệt vào năm 2016. Luật này cho phép các quận tổ chức bất cứ kỳ bầu cử nào theo hình thức gửi toàn bộ lá phiếu bầu qua thư và cho phép cơ quan có thẩm quyền pháp lý về bầu cử thiết lập các địa điểm đặt thùng đựng lá phiếu, trung tâm bầu cử và tổ chức các hoạt động tiếp cận cộng đồng.


OC Vote Center Logo