Tổng Hợp Góp Ý Của Công Chúng


Hãy Tham Gia vào Kế Hoạch của Trung Tâm Bầu Cử

Các buổi họp công cộng được tổ chức để thu thập ý kiến.


Luật Bang California yêu cầu tiếp cận cộng đồng trên diện rộng trong thời gian chuyển tiếp đến Trung Tâm Bầu Cử. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sẽ tổng hợp góp ý của các thành viên cộng đồng trong toàn Quận Orange. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn các yêu cầu theo luật định với hàng loạt các buổi họp và hội thảo trên diện rộng, tất cả các buổi họp và hội thảo được thiết lập để giúp định hình về tương lai của bầu cử tại Quận Orange.

Cung Cấp Góp Ý Của Quý Vị Trên Trực Tuyến

Khảo sát của chúng tôi được sử dụng để thu thập các ý kiến có giá trị về Trung Tâm Bầu Cử

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa các nỗ lực lập kế hoạch khi chuyển sang Trung Tâm Bầu Cử. Khảo sát trực tuyến của chúng tôi chỉ mất vài phút - và nếu quý vị không thể đến một trong các buổi họp công cộng đây là một cách rất tốt để đảm bảo rằng tiếng nói của quý vị được lắng nghe. Xin vui lòng làm bản khảo sát của chúng tôi hôm nay!

Suggest a Vote Center Location

Đề nghị vị trí đặt Trung Tâm Bầu Cử


Nếu quý vị biết một vị trí tốt để đặt Trung Tâm Bầu Cử, quý vị có thể cho chúng tôi biết. Chỉ cần điền vào mẫu đơn trong trang sau đây, sau đó chúng tôi sẽ xem xét đề xuất của quý vị.


Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử


Theo luật của California chúng tôi phải đệ trình bản Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP) với mục đích là phác thảo kế hoạch của chúng tôi về Trung Tâm Bầu Cử. Lịch trình về thời gian tiếp sau đây là phác thảo các mục tiêu chính và các buổi họp sẽ được sử dụng trong việc định hình kế hoạch này, tất cả sẽ được đệ trình lên Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang

Tìm hiểu thêm về EAP

Selecting Vote Center Locations

Thời Gian Biểu của Hành Trình đến Trung Tâm Bầu Cử Năm 2020

Hành Trình đến Trung Tâm Bầu Cử Năm 2020 là buổi họp lưu động hàng tháng mà chúng tôi sẽ cung cấp các cập nhật mới nhất về kế hoạch trung tâm bầu cử.

Ngày/Giờ Tổ Chức Địa Điểm
Ngày 17 Tháng 5, Năm 2019
12 giờ trưa
Government Administrators Irvine Civic Center
1 Civic Center Plaza, Irvine, CA 92606
Ngày 2 Tháng 6, Năm 2019
4:30 giờ chiều
Together We Will OC IRWD Duck Club
15 Riparian Way, Irvine, CA 92612
Ngày 15 Tháng 7, Năm 2019
10:15 giờ sáng
League of Women Voters of
Orange County
Sisters of St. Joseph
480 S. Batavia Street, Orange, CA 92868
Ngày 22 Tháng 8, Năm 2019
6 giờ tối
Federated Women of
Orange County
Registrar of Voters Office
1300 S. Grand Avenue, Santa Ana, CA 92705
Ngày 23 Tháng 9, Năm 2019
6:30 giờ tối
Democratic Party of
Orange County
DPOC Headquarters
1916 W. Chapman Avenue, Orange, CA 92868
Ngày 21 Tháng 10, Năm 2019
7 giờ tối
Orange County
Republican Party
Hilton Costa Mesa
3050 Bristol Street, Costa Mesa, CA 92626
Ngày 13 Tháng Mười Một, 2019 vào lúc
11:30 sáng
CSU Fullerton Cal State Fullerton, Pollak Library North
Room 130, 800 N State College Blvd., Fullerton, CA 92831
Tháng 12 Năm 2019 UC Irvine TBD
Tháng 1 Năm 2020 TBD TBD
Tháng 2 Năm 2020 Doanh Nghiệp TBD

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ sẽ tiến hành vào Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Ba, Năm 2020

Hội Thảo Cộng Đồng

Sở Ghi Danh Cử Tri lên kế hoạch với nỗ lực trên diện rộng để truyền đạt và tiếp cận với công chúng về những thay đổi liên quan đến việc bỏ phiếu và bầu cử, bao gồm các buổi hội thảo cộng đồng, các hội thảo này sẽ tạo cơ hội cho các đóng góp ý kiến của cộng đồng về kế hoạch Trung Tâm Bầu Cử của chúng tôi.

Để xem bài thuyết trình của Hội Thảo Cộng Đồng về Trung Tâm Bầu Cử, vui lòng nhấn vào đây.

Ngày/Giờ Mô Tả Nội Dung Địa Điểm
6/8/2019
10 giờ sáng-12 giờ trưa
Tiếng Hoa (Irvine) South Coast Chinese Cultural Center
9 Truman St., Irvine, CA 92620
6/11/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
Tiếng Đại Hàn (Buena Park) Buena Park Community Center
6688 Beach Blvd., Buena Park, CA 90621
6/12/2019
5 giờ tối-7 giờ tối
Tiếng Tây Ban Nha (La Habra) La Habra City School District Office
500 N. Walnut Ave., La Habra, CA 90631
6/13/2019
10 giờ sáng-12 giờ trưa
Cộng Đồng Khuyết tật – Phía Nam (Mission Viejo) Norman P. Murray Community Senior Center
24932 Veterans Way, Mission Viejo, CA 92692
6/14/2019
12 giờ trưa-2 giờ chiều
BOS 2 (Rossmoor) Rush Park
3021 Blume Dr., Rossmoor, CA 90720
6/15/2019
12 giờ trưa-2 giờ chiều
BOS 3 (Anaheim Hills) East Anaheim Community Center
8201 E. Santa Ana Canyon Rd, Anaheim, CA 92808
6/17/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
BOS 3 (Irvine) Irvine Civic Center
1 Civic Center Plaza, Irvine, CA 92606
6/18/2019
11:30 giờ sáng-1:30 giờ chiều
BOS 1 (Fountain Valley) Fountain Valley Recreation Center
16400 Brookhurst St. Fountain Valley, CA 92708
6/18/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
Spanish (Santa Ana) Delhi Community Center
505 E. Central Ave., Santa Ana, CA 92707
6/19/2019
10 giờ sáng-12 giờ trưa
BOS 2 (Seal Beach) Leisure World Seal Beach
13533 Seal Beach Blvd., Seal Beach, CA 90740
6/19/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
Tiếng Ba Tư (Persian) (Irvine) Quail Hill Community Center
39 Shady Canyon Dr., Irvine, CA 92603
6/20/2019
9:30 giờ sáng-11:30 giờ sáng
BOS 2 (Costa Mesa) Costa Mesa Community Senior Center
695 W 19th St, Costa Mesa, CA 92627
6/20/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
Tiếng Tagalog (Buena Park) Walter Knott Elementary School
7300 La Palma Avenue, Buena Park, CA 90620
6/21/2019
10 giờ sáng-12 giờ trưa
BOS 5 (Laguna Woods) Laguna Woods Village
24262 Punta Alta, Laguna Woods, CA 92637
6/23/2019
1:30 giờ trưa-3:30 giờ chiều
Tiếng Việt (Garden Grove) Garden Grove Community Meeting Center
11300 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840
6/25/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
Tiếng Tây Ban Nha (Anaheim) Anaheim Independencia
Family Resource Center
10841 Garza Ave., Anaheim, CA 92804
6/26/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
BOS 5 (Mission Viejo) Mission Viejo City Hall
200 Civic Center, Mission Viejo, CA 92691
6/27/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
BOS 2 (Huntington Beach) Edison High School
21400 Magnolia St., Huntington Beach, CA 92646
6/28/2019
10 giờ sáng-12 giờ trưa
BOS 2 (Newport Beach) Newport Beach Public Library
1000 Avocado Ave, Newport Beach, CA 92660
6/29/2019
1 giờ chiều-3 giờ chiều
BOS 3 (Orange) City of Orange Main Public Library
407 E Chapman Ave. Orange, CA 92866
7/9/2019
2 giờ chiều-4 giờ chiều
Cộng Đồng Khuyết Tật – Phía Bắc (Anaheim) Anaheim Accessibility Center
100 S. Atchison St. Anaheim, CA 92805
7/9/2019
6:30 giờ tối-8:30 giờ tối
Tiếng Đại Hàn (Irvine) Lakeview Senior Center
20 Lake Rd, Irvine CA 92062
7/10/2019
5 giờ chiều-7 giờ tối
BOS 1 (Midway City) Midway City Community Center
14900 Park Lane, Midway City, CA 92655
7/11/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
Tiếng Tây Ban Nha (San Juan Capistrano) San Juan Capistrano Community Center
25925 Camino Del Avion, San Juan Capistrano, CA 92675
7/13/2019
11 giờ sáng-1 giờ chiều
Tiếng Việt (Westminster) Westminster Civic Center
8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
7/17/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
BOS 4 (Anaheim) Anaheim City Hall
200 South Anaheim Blvd., Anaheim, CA 92805
7/18/2019
6 giờ tối-8 giờ tối
BOS 1 (Santa Ana) Southwest Senior Center
2201 W McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704