Hãy Tham Gia


Đăng ký để nhận Thông Tin về Trung Tâm Bầu Cử

Thông báo đầy đủ cho công chúng về kế hoạch Trung Tâm Bầu Cử của chúng tôi.


Tin tức và thông tin của chúng tôi được thiết kế để thông báo đầy đủ cho công chúng về kế hoạch Trung Tâm Bầu Cử của chúng tôi. Các công cụ truyền thông trên diện rộng sẽ giúp thông báo đầy đủ cho quý vị về quy trình của Trung Tâm Bầu Cử. Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, thông cáo báo chí và các hình thức truyền thông khác để có tin tức và thông tin cập nhật mới nhất.Hãy giữ Liên Lạc với chúng tôi qua Mạng Xã Hội

Quý vị có quan tâm đến Việc Làm tại Trung Tâm Bầu Cử không?

Nhân viên của Trung Tâm Bầu Cử sẽ đóng một vai trò rất quan trọng.


Chúng tôi sẽ tuyển dụng hàng trăm cá nhân để làm việc cho gần 200 Trung Tâm Bầu Cử trong toàn Quận Orange. Sẽ có nhiều công việc và ca làm việc khác nhau.Join the Team

Quý vị có quan tâm đến việc tổ chức làm Trung Tâm Bầu Cử không?

Vị trí của các trung tâm bầu cử là rất quan trọng cho một kỳ bầu cử thành công.


Chúng tôi sẽ bảo đảm có gần đến 200 Trung Tâm Bầu Cử khắp Quận Orange. Luật pháp quy định rằng chúng tôi cần cân nhắc một vài yếu tố cho việc lựa chọn vị trí. Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu này vui lòng nhấn vào dưới đây.
Host a Vote Center