Quý Vị Có Thể Sử Dụng Những Dịch Vụ Nào tại một Trung Tâm Bầu Cử?

Điều quan trọng là sự thuận tiện và các lựa chọn.

Hãy xem Trung Tâm Bầu Cử là một nơi tổng hợp cho tất cả các dịch vụ về bỏ phiếu. Không giống như sự lựa chọn đích thân tới bỏ phiếu, Trung Tâm Bầu Cử tạo điều kiện cho quý vị không chỉ là bỏ phiếu, mà còn giải quyết các vấn đề về đăng ký ghi danh cử tri, đăng ký bỏ phiếu, thay thế lá phiếu, và các sự trợ giúp nói chung trong vòng 11 ngày, không phải chỉ là một ngày. Thêm vào đó, đăng ký điện tử cũng bảo mật hơn và thủ tục sẽ nhanh hơn - tiết kiệm được thời gian quý báu của quý vị.

Hình thức bỏ phiếu

Nhiều lựa chọn hơn. Nhiều hình thức hơn.

Trung Tâm Bầu Cử có nghĩa là có nhiều lựa chọn hơn cho cử tri. Bầu cử không còn là sự kiện của một ngày. Bỏ phiếu bắt đầu một tháng trước bất kỳ ngày bầu cử nào khi mà mỗi cử tri sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Hãy tận dụng các lựa chọn khác sẵn có để tránh việc tắc nghẽn - từ lựa chọn bầu-tại-nhà, lái xe ngang qua để bỏ lá phiếu vào thùng, đích thân đến, hoàn trả lá phiếu qua Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, hay đích thân giao lá phiếu đến cho chúng tôi - sự lựa chọn là của quý vị.

Các Tiêu Chí Chọn Vị Trí Trung Tâm Bầu Cử
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với giao thông công cộng.
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với cộng đồng có tỷ lệ sử dụng phiếu bầu qua thư thấp từ trước đến nay.
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với các trung tâm dân cư.
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với cộng đồng ngôn ngữ thiểu số.
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với các cử tri khuyết tật.
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với cộng đồng hộ gia đình có tỷ lệ sở hữu xe thấp.
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với cộng đồng có thu nhập thấp.
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với cộng đồng có đủ điều kiện bỏ phiếu nhưng chưa đăng ký ghi danh bỏ phiếu và có thể cần được đăng ký ghi danh và bỏ phiếu trong cùng ngày.
Trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu ở khu vực lân cận với khu có vị trí địa lý cách biệt với khu dân cư, bao gồm Khu Bảo Tồn Người Bản Xứ Châu Mỹ.
Dễ dàng tiếp cận và đậu xe miễn phí tại các trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu.
Khoảng cách và thời gian mà một cử tri phải di chuyển bằng xe hơi hoặc giao thông công cộng đến trung tâm bầu cử và địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu.
Nhu cầu về các biện pháp bỏ phiếu thay thế dành cho cử tri khuyết tật là những người không thể tiếp cận với phiếu bầu qua thư và không thể đích thân đến bỏ phiếu.
Chiều hướng về giao thông ở gần trung tâm bầu cử và các địa điểm đặt thùng đựng phiếu bầu.
Nhu cầu về các trung tâm bầu cử lưu động bổ sung cho số lượng trung tâm bầu cử được thiết lập theo điều khoản này.

Các Lợi Ích của Trung Tâm Bầu Cử

Khi so sánh với phòng phiếu truyền thống, Trung Tâm Bầu Cử là sự lựa chọn tốt hơn.


Trung Tâm Bầu Cử được thiết kế để cải thiện các trải nghiệm của cử tri. Phòng phiếu truyền thống đã là cốt lõi của việc bỏ phiếu trong nhiều năm, việc sử dụng phòng phiếu đã giảm đáng kể trong 20 năm qua. Cử tri có khuynh hướng thiên về sự thuận tiện, sự chọn lựa thay thế là nhận lá phiếu bầu-qua-thư và trong rất nhiều trường hợp đem lá phiếu đến bỏ tại phòng phiếu thay vì đích thân tới bầu. Trung Tâm Bầu Cử tiếp nhận những thay đổi này và cung cấp nhiều sự thuận tiện hơn nữa.

Vote Center Benefits
Các Đặc Điểm Chính Phòng Phiếu Truyền Thống Trung Tâm Bầu Cử
Hệ thống bỏ phiếu điện tử
Bỏ lá phiếu tại bất kỳ nơi nào
Dễ tiếp cận cho người khuyết tật bỏ phiếu
Yêu cầu lá phiếu tại chỗ
Đăng ký bằng hệ thống điện tử bảo mật
Phiếu bầu tạm thời hầu như được loại bỏ
Nhân viên được đào tạo
Bỏ phiếu tại bất kỳ nơi nào
Bỏ phiếu trong nhiều ngày
Giảm chi phí